In\uitlog
Zoeken

Begin 2019 is er met een grote groep betrokkenen gewerkt aan het regio-brede convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen-Lochem en omstreken. Dit heeft geresulteerd in een ondertekening van dit convenant door ruim 60 partijen (waaronder de directeur van de Poolster scholen) op woensdag 17 april 2019 in de Buitensociëteit van Theater Hanzehof te Zutphen. Zij beloven in dit convenant om samen zorg te dragen voor goede muziekeducatie voor alle basisschoolleerlingen in de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. 

 

Hieronder een kort stukje uit het convenant.
(Het gehele convenant is te lezen in het bericht “Convenant Meer Muziek in de Klas” in het onderliggende artikel )

 

Muziek heeft een vaste plaats bij jullie op school. Muziek is er elke week, in veel verschillende vormen en stijlen (b.v. klassiek, pop, levenslied), aanwezig binnen en buiten de klas. Het is belangrijk dat jullie met muziek iets nieuws leren, maar het plezier tijdens het muziek maken is net zo belangrijk. Voor jullie zelf, maar ook voor jullie juffen en meesters. Je krijgt er ook meer lef en zelfvertrouwen door en misschien ontdek je wel een verborgen talent!? Het is vooral heel tof om samen muziek te maken. We starten vanaf vandaag!
 

 

Tijdens deze feestelijke ondertekening heeft stadsdichter Merel Hubatka het volgende gedicht gemaakt.

Méér muziek in de klas

Een hoogdravend mooi woord: convenant.

Directeuren verspreiden het door het land.

We leren veel, voor zover nog niet bekend.

Blokfluit is het allermooiste instrument.

Het HIT orkest vult de zaal.

Ze doen het goed en bobo’s,

bestuursleden, we zien allemaal

dat dit iets met ze doet.

Al komen instrumenten later aan de wilgen.

Een meneer speelt tweede viool.

Die zullen wij hier inspireren

om ook de eerste viool te leren.

De kern van de zaak

begrijpen we van jong tot oud.

Muziek is de basis

waar men op bouwt.

Is je meester een rocker,

dan komt het terecht.

Het beleid is prachtig,

maar wat doen we nú echt?

Welgeteld twee uur muziek per jaar!

Dus:

Teken zwierig dit convenant.

Muziek in het leven, het moet constant.

Laat docenten en Pabo weten:

Kinderen, hou je vast.

Nooit wordt het weer zoals het was.

Er komt véél meer muziek in de klas!