In\uitlog
Zoeken

Opzeggen van het lidmaatschap van muziekvereniging "Juliana"

Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een kwartaal. Stuur voor het einde van een kwartaal een mail naar het secretariaat. Na opzegging wordt het eerstvolgende kwartaal nog in rekening gebracht.


U ontvangt daarna  een brief die u invult en terug stuurt. Er wordt dan contact met u opgenomen door een bestuurslid met wie u afspraken maakt over het inleveren van het instrument, de muziekstandaard, het uniform, muziekboekjes e.a. zaken die eigendom zijn van Muziekvereniging Juliana.
Het lidmaatschap loopt per kwartaal en na opzegging betaalt u nog een kwartaal lang het lidmaatschap en bent u uiteraard ook nog welkom om mee te spelen. De vereniging organiseert haar activiteiten voor een langere tijd vooruit en gaat daarbij uit van een bepaalde bezetting van het orkest en de daarmee gepaard gaande gelden.