Zoeken
In\uitlog

Ben Barink erelid Juliana.

Op donderdag 13 april 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van drie bestuursleden te weten Ben Barink, Janny Westendorp-Brinkman en Linda Schieven.

Als eerste werd afscheid genomen van Ben Barink. In het verleden was Ben 18 jaar secretaris terwijl hij de laatste zestien jaar penningmeester was. In totaal was hij maar liefst 34 jaar bestuurslid van onze vereniging! Voor deze topprestatie ging de gehele vereniging onder langdurig applaus en hoera-geroep akkoord met het voorstel om Ben te benoemen tot erelid van Muziekvereniging Juliana. Een welverdiende titel voor Ben die zoveel heeft betekend voor onze vereniging.
Niet alleen het financiële gedeelte had Ben altijd op orde, ook heeft hij al die jaren heel veel bijgedragen op organisatorisch gebied. Hij leerde de bestuursleden plannen maken en vooruit kijken. Hij was een groot voorstander en uitvoerder van vernieuwende en verfrissende ideeën.
Ben wordt opgevold door Jan de Groot als penningmeester. De komende maanden zal Jan ingewerkt worden door Ben.

Als tweede werd afscheid genomen van Janny Westendorp-Brinkman. Zij was secretaris vanaf 2005 en werd herkozen in 2008, 2011 en 2014. Behalve secretaris was Janny ook de contactpersoon van de Commissie Instrumentenfonds waar ze de vergaderingen van bijwoonde. Daarnaast vertegenwoordigde Janny Juliana bij heel veel Almense verenigingen. Met altijd een goed humeur en met een bijna vanzelfsprekendheid verzorgde Janny de notulen, brieven, verslagen en jaarstukken. En alles altijd op tijd.
Janny wordt opgevolgd door Selma van Os als secretaris.

Als derde werd afscheid genomen van Linda Schieven. Linda was bestuurslid sinds 2011 en herkozen in 2014. Linda zorgde al die jaren voor de PR. Ze schreef met veel kennis en vaardigheid de artikelen voor de Almenak, de huis-aan-huis bladen, maakte posters en programmaboekjes. Tevens was Linda de contactpersoon tussen de MKC (Muziekkeuzecommissie) en bestuur.
Linda wordt opgevolgd door Jopie van Doleweerd.

Als dank ontvingen alle drie een prachtige vaas, waarop hun eigen muziekinstrument en het Juliana-logo gegraveerd staan, opgemaakt met bloemen.

Linda Schieven