Zoeken
In\uitlog

Openbare repetities

Op de donderdagen 5, 12 en 19 september heeft de muziekvereniging haar 7e jubileumactiviteit gehouden. Het betrof het bijwonen en meespelen van deze repetitieavonden in september met op de laatste donderdag, als afsluiting, een klein "optreden" van drie muziekstukken die deze weken waren ingestudeerd. 

Vijf enthousiaste mensen hebben hieraan meegedaan, waaronder 2 nieuwe inwoners van Almen en 3 oud-leden. 

Het orkest o.l.v. Gilian Schmidt (foto: Arjen Dieperink)

 

Het waren gezellige repetities waarbij ook alvast flink werd geoefend op de stukken voor het eerstvolgende concert met Vocaal in november. Als vereniging hopen we natuurlijk dat mensen die komen meespelen enthousiast worden en willen blijven. Zo komen in ieder geval twee oud-leden weer blijvend meespelen: Karin Ruiterkamp op trompet en Hanneke Huurnink (voor een jaar) op klarinet. Ook Asja Rouwenhorst heeft al aangegeven lid te willen worden bij Muziekvereniging Juliana. 

 

Wij hopen dat jullie allen veel plezier mogen beleven aan het samen muziekmaken. Wij heten jullie dan ook van harte welkom.

 

Jopie van Doleweerd